A N E — K — D O — T A I :D
Projektas gyvenimo prailginimui ir dienos praskaidrinimui! :) :D :)

(Pasidalinkit skautiškais (ir ne tik) anekdotais bei smagiomis istorijomis).
Facebook
View skautai's profile on slideshare
Jorė A. | 14:12 2011-10-24

Kad niekas nejuokina, tai keli iš Skautų aidų archyvo:

Į sueigą besiskubinąs skautas kreipiasi į vilkiuką:
- Jau pusiau aštuonių - pasivėlinsiu.
- Agi atsuk laikrodžio rodyklę pusę valandos atgal ir turėsi jo pakankamai.
***
- Ar išlaikei kvotimus į III-ią laipsnį?
- Išlaikiau žinoma. Ir kaip neišlaikysi: skautininkas matomai viską pats užmiršo, kad visą laiką manęs klausinėjo.
***

- Štai atnešiau už laikraštį pinigus.
- A, jau buvau apie tai užmiršęs.
- Tai kodėl gi man apie tai anksčiau nepasakei?