Dokumentai

Žodyne pateikiama pagrindinių skautiškų terminų vertimai prancūzų - anglų - lietuvių kalbomis

JOTA-JOTI atmintinė | 21:26 2015-05-04 |

Kiekvienais metais spalio mėnesį viso pasaulio skautai savaitgalį stovyklauja didžiausioje pasaulinėje stovykloje internete ir radijo bangomis! Atmintinė parengta remiantis 2014 metų renginio veiklomis. Daugiau informacijos: http://www.world-jotajoti.info/

Europos skautų fondo (European Scout Foundation, ESF) misija yra užtikrinti finansinę paramą skautybės Europoje vystymui, didžiausią dėmesį skiriant nacionalinių organizacijų centrinėje ir rytų Europoje projektams. Daugiau informacijos: http://europeanscoutfoundation.org

Kanderštege, Šveicarijoje tarp kalnų jau daugybę metų įsikūręs tarptautinis skautų centras (KISC) – unikali vieta, kurioje ne vieną dieną savanoriaudami praleido ir Lietuvos skautijos skautai. Daugiau informacijos: http://www.kisc.ch/

Nori išvykti į užsienį pastovyklauti? O gal savanoriauti? Nežinai kur ieškoti informacijos? Atsakymus į šiuos klausimus galima rasti trumpame URS leidinuke. Daugiau informacijos: international@skautai.lt

2012 parengtame leidinyje apžvelgiamos skautavimo galimybes užsienyje bei informacija, kaip susisiekti ir kur rasti skautiškų organizacijų kontaktus

WOSM struktūra ir LS narystė | 22:13 2015-05-04 |

Informacija apie Pasaulinės skautų judėjimo organizacijos WOSM struktūrą ir LS narystę šioje organizacioje, 2015

Idėjos, ką veikti per sueigas, išvykas, žygius tarptautine tema. Šis leidinukas padės įgyti specialybę "Pasaulio draugas". Trumpas specialybės aprašas: http://www.skautai.lt/group/documents/groupId/419

Tėvų leidimas Šengeno erdvėje | 13:05 2018-11-05 |

Tėvų leidimo vykti į renginį už Lietuvos Respublikos ribų (Šengeno erdvėje) šablonas, lietuvių ir anglų kalbomis. Prie leidimo rekomenduojama pridėti aprašytas visas svarbiausias stovyklavimo sąlygas, su kuriomis būtina susipažinti tėvams. Apie šablono pritaikymą savo renginiui žr. čia: http://www.skautai.lt/index/article/id/1956

Tėvų leidimo vykti į renginį už Lietuvos Respublikos ribų (Šengeno erdvėje) šablonas, lietuvių ir anglų kalbomis. Prie leidimo rekomenduojama pridėti aprašytas visas svarbiausias stovyklavimo sąlygas, su kuriomis būtina susipažinti tėvams. Apie šablono pritaikymą savo renginiui žr. čia: http://www.skautai.lt/index/article/id/1956

Dalyvių sąrašo šablonas, reikalingas vykstant į skautišką renginį užsienyje.

Sutartis sudaroma su pilnamečiu savanoriu, išvykstančiu į tarptautinį renginį