Dokumentai

Dvasinė programa | 17:12 2012-02-09 |

Taika mumyse ir per mus | 18:58 2012-02-09 |

Maldos ir dainos

Leisk mums nešti šviesą | 18:59 2012-02-09 |

Dvasinis palydėjimas | 19:00 2012-02-09 |

2016 dvasinės programos gairės | 16:41 2016-07-19 |

Dvasinės programos gairės buvo kurtos pagal paskelbtų metų temą, taip pat knygą Gary Chapman „septyni Meilės dėsniai“ jos yra skirtos visiems skautiškų vienetų vadovams.

2017 m. dvasinės programos gairės.

Meditacija - rožinis. | 16:34 2017-09-21 |

Spalio mėnesį Katalikų Bažnyčia kviečia mus rožinio maldai. Tai viena iš meditacijos formų. Ji kviečia per žmogaus, Marijos, Jėzaus motinos patirtį susitikti su gyvuoju Dievu.

Kiek tau metų? Kokios tu lyties? Kokios tautybės? Kokias tradicijas puoselėja tavo šeima? Kaip leidi savo dienas? Kuo domiesi? Kokie tavo siekiai? Gyvenimo tikslai? Kad ir kokie atsakymai į šiuos klausimus būtų, visus mus jungia vienas bendras nepaliaujantis troškimas – laisvė. Laisvė nuo bet ko, kas mus varžo, nuo bet kokio matomo ar tik juntamo jungo. Visi ją laikome vertybe, savo prigimtine teise. Fizinė, materialinė ar kitokia laisvė kartais gali būti sunkiai pasiekiama. Paradoksalu tai, kad sunkiaus

Pasirodė nauja knygelė vaikams „Teofilius“.

Beatifikacijos iškilmės Lietuvoje vyko pirmą kartą. Šis istorinis visai Bažnyčiai Lietuvoje įvykis pirmiausia yra puiki proga susitikti gyvąjį Jėzų Kristų ir tapti Jo mokiniais. Tai asmeniškai mums skirta Dievo malonė Evangelijos dvasia atnaujinti savo krikščioniškąjį gyvenimą ir pašaukimą. Sykiu tai kvietimas drąsiai gyventi Gerąja Naujiena šiandienos iššūkių ir persekiojimų akivaizdoje.

1917 m. gegužės 13-ąją, Portugalijoje, nuošalioje Fatimos vietovėje, trims piemenėliams – Liucijai dos Santos, Pranciškui Marto ir Jacintai Marto – pasirodė Švenčiausioji Mergelė Marija. Apreiškimai kartojosi kas mėnesį iki spalio 13 dienos. Viename iš pasirodymų Marija vaikams sakė, jog ji yra Rožančiaus karalienė, ragino melstis ir atgailoti.

Medžiaga vasario 14 d. | 17:37 2017-09-21 |

Siūlau susipažinti su Šv. Valentinu.

Palaimingo advento laiko. | 12:22 2017-12-05 |

Advento (iš lotyniško adventus – atėjimas) laikotarpis prasideda likus keturioms savaitėms iki Kalėdų. Krikščionims adventas – liturginių metų pradžia, ypatingo dvasinio susikaupimo metas, kuris reikšmingas ne tik tikintiesiems, bet ir visiems besiruošiantiems Kalėdų šventei.

BTU akcijai. | 12:30 2017-12-05 |

Broliai, sesės, Artėja tradicinė skautų, kartu su ateitininkais, organizuojama Betliejaus taikos ugnies akcija, trumpai ją vadiname BTU. Nuo Jėzaus Kristaus gimimo grotos uždegta ugnis primena mums, jog esame be galo Dievui brangūs, jei jis dėl mūsų ryžosi tapti žmogumi.